سبد خرید
 
سبد خرید
نام کالا تعداد کالا  
قيمت کل : 0 ريال
 
مشاغل مورد نیاز بندرریگ
 
 
دریافت گواهینامه دریانوردی
 
 
عکس های قدیم بندرریگ
 
 
جزئيات خبر
 
فرماندهی چوبی GT<500
فرماندهی چوبی GT<500
راهنمای دریافت گواهینامه شایستگی فرماندهی کشتیهای چوبیبا ظرفیت ناخالص کمتر از 500  وغیر چوبی کمتر از 150 سفرهای نزدیک به ساحل

شرایط ورود به دوره:

طول دوره 116ساعت(82ساعت نظری +34ساعت عملی)

-داشتن حداقال 23 سال سن

- داشتن گواهی سلامت پزشکی معتبر

- داشتن گواهینامه شایستگی افسردوم کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500وغیرچوبی کمتر از 150 سفرهای نزدیک به ساحل

- داشتن گواهی انجام خدمات دریایی حداقل به مدت بیست وچهار ماه در سمت افسردوم کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500وغیرچوبی کمتر از 150 سفرهای نزدیک به ساحل

-ارائه حداقل مدرک دیپلم (کلیه رشته ها)

شرایط شرکت در آزمون:

-تکمیل فرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

-دوقطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن

-ارائه اصل وکپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-ارائه اصل وکپی کارت ملی

-ارائه گواهی انجام خدمات دریایی حداقل به مدت بیست وچهار ماه درسمت افسردوم کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500وغیرچوبی کمتر از 150 سفرهای نزدیک به ساحل

-ارائه رسید پرداخت هزینه آزمون به مبلغ  100000ریال برای هر آزمون کتبی یا شفاهی به حساب سیبا(بانک ملی) شماره 2176451050000  به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر

 

- ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به میزان پنج درصد مبالغ واریزی برای آزمون ها به حساب سیبا(بانک ملی)  شماره2176451001006  

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه:

-قبولی در آزمون شایستگی

-تکمیل وارائه فرم درخواست صدور؛تمدید وتجدید گواهینامه

-کپی صفحه اول شناسنامه ودر صورت داشتن  توضیحات کپی آن صفحه

-کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

-کپی کارت ملی

-سه قطعه عکس 3*4 رنگی با زمینه روشن مربوط به سال جاری

-کپی گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی مربوطه

-کپی گواهینامه جانبی ایمنی چهارگانه  درشناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

-گواهی کاربری بیسمهای دریایی

-ارائه اصل گواهینامه شایستگی رده پایین تر

-کپی مدرک تحصیلی 

-ارائه گواهی انجام خدمات دریایی حداقل به مدت بیست وچهار ماه درسمت افسردوم کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500وغیرچوبی کمتر از 150 سفرهای نزدیک به ساحل

-ارائه رسید پرداخت هزینه صدور گواهینامه به مبلغ 250000ریال به حساب سیبا شماره2176451050000 به نام درآمد اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر

-ارائه رسید پرداخت بابت مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 12500 ریال به حساب سیبا شماره 2176451001006

تبصره1:اصل تمامی مدارکی که کپی آنها دریافت می شود می بایستی هنگام تشکیل پرونده ارائه گردد.

تبصره2:چنانچه نیاز باشد برای متقاضی گواهینامه جانبی نیز صادر گردد بایستی برای هرکارت مبلغ 50000ریال بابت هزینه صدور به حساب سیبا شماره2176451050000 ومبلغ 2500ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره2176451001006 واریز گردد.


تاریخ: ‎۱۳۹۳/۰۴/۱۳ ۱۱:۰۱
گروه: دریافت گواهینامه دریانوردی
نویسنده: علی پیش آهنگ

 
گفتگوی زنده با ما
 
 
مقايسه کالاها
 
مقایسه
نام کالا  
 
ورود اعضا
 
 
تبلیغات
 
هیچ موردی برای نمایش وجود ندارد